Parkering

Parkering runt Rudbecklaboratoriet finns för både cykel och bil. Cykelparkeringar finns i direkt anslutning till byggnaderna medan bilar parkeras på platser runt andra byggnader i området. Det finns även personalparkeringar som tillhör Akademiska sjukhuset på området, dessa kan även anställda på Rudbecklaboratoriet nyttja. Ett särskilt parkeringstillstånd för dessa platser behövs, vilket kan kvitteras ut i receptionen vid ingång 70.

Senast uppdaterad: 2022-03-09