Sanering kemikalier

Ett kit med utrustning för omhändertagande av kemikaliespill, spill av biologiska ämnen samt verktyg för restvärdesräddning finns i södra korridorerna i hus C11, hus R3 vån 1 och MTC-huset vån 3.

Gul låda med innehåll samt lista över innehållet.

Vid sanering efter större spill av kemikalie med okänt ursprung ska man inte sanera på egen hand. Stäng dörren till rummet som ska saneras och skylta upp så inte andra går in där. Kontakta i första hand Fastighets- och saneringstjänst, FSAB, 0771-41 09 00. Om FSAB inte svarar eller kan ta uppdraget ringer man i andra hand till Relita AB, 0771-10 35 00.

Båda numren är tillgängliga dygnet runt. De ska även ha engelsktalande personal som kan svara. Ge så mycket information som möjligt och om det är en kemikalie som ska saneras ska man ange CAS-nummer samt information om vilket säkerhetsdatablad som gäller.

Företaget ska vara på plats senast två timmar efter beställning och kan också vara behjälpliga med bortforsling av sanerat material.

Utbildningar

För kemikalieombud finns det flera nyttiga webbaserade "nano-learnings" på Medarbetarportalen (kräver inloggning):