Sanering av biologiska ämnen

Ett kit med utrustning för omhändertagande av spill av biologiska ämnen, kemikaliespill samt verktyg för restvärdesräddning finns i södra korridorerna i hus C11, hus R3 vån 1 och MTC-huset vån 3.

Gul låda med innehåll samt lista över innehållet.