Rökning

Enligt rektorsbeslut är det ej tillåtet med rökning i anslutning till universitetets entréer. I enlighet med beslutet skall rökning inte vara tillåten inom en radie av 15 meter från någon fasad. Detta gäller även på hela Rudbecklaboratoriet.