Restvärdesräddning

Bränder eller vattenläckor kan få svåra följder för verksamheten. En akutlåda med utrustning och verktyg för restvärdesräddning kan minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka, och kan hjälpa verksamheten att återgå till ordinarie arbete så snart som möjligt.

Akutlåda för restvärdesräddning finns i södra korridorerna i hus C11, hus R3 vån 1 och MTC-huset vån 3.

Gul låda med innehåll samt lista över innehållet.

Senast uppdaterad: 2022-03-14