Lokalvården på Rudbecklaboratoriet

Lokalvården på Rudbecklaboratoriet utförs av personal som är anställda vid universitetets Byggnadsavdelning. Kontakta lokalvården som du har frågor gällande städning.

Lokalvårdens arbetsmiljö

Lokalvården torkar endast fria ytor i arbetslokalerna. För att underlätta deras uppdrag, tänk därför på följande:

  • Håll golven fria, eller använd en liten vagn för riskavfallskartonger och returpapperskärl
  • Vid utrensning/städning - ordna större kärl för avfall såsom böcker, papper e dyl som direkt kan transporteras till källsorteringsrum
  • Se till att inga kablar ligger på golvet (gäller framför allt under skrivbordet!)
  • Papperskorg vid skrivborden tömmer verksamheten själv
  • Använd ej mattor eller privata möbler
  • Ta ej med cyklar, scootrar, sportutrustning, etc, in i arbetslokalerna
  • Undvik nedskräpande krukväxter och allt för många prydnadssaker

Instutitionen bör utse en kontaktperson per institution/plan som lokalvården kan vända sig till med frågor. Rum som inte skall städas skall tydligt märkas upp, liksom dörrar som ej får låsas med nyckel. Särskilda risker av betydelse för lokalvården skall de får information om. Varningsetiketter och varningsskyltar som ej längre gäller skall tas bort.

Senast uppdaterad: 2022-06-10