Avfall/återvinning

Avfall för återvinning sorteras i respektive kärl i återvinningsstationen källarplan hus C11, C5 och MTC. Avvikelser mellan stationerna kan förekomma då hus C5 och C11 följer Region Uppsalas avfallshantering. MTC-huset följer Vasakronans avfallshantering.

Nedan visas fraktionerna vid återvinningsstationen i hus C11 samt exempel på vad som kan slängas i respektive kärl.

 • Batterier – Knappcellsbatterier, hushållsbatterier, laddningsbara batterier.
 • Brännbart – Kylklampar, frigolitlådor, sådant som inte kan sorteras i övriga fraktioner.
 • Deponi – Labbglas, keramik, dricksglas, fönster- och spegelglas.
 • Glas färgat – Färgade glasförpackningar (dricksglas och labbglas läggs i ”Deponi”).
 • Glas ofärgat – Ofärgade glasförpackningar (dricksglas och labbglas läggs i ”Deponi”).
 • Ljuskällor – Lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, LED-lampor, lysrör som inte är längre än 60 cm.
 • Matavfall – Matrester, hushållspapper, tepåsar.
 • Metallförpackningar – Konservburkar, kapsyler, flask- och burklock, aluminiumfolie, kaviartuber (tömda, med lock kvar), kakburkar i metall, serveringsfat i metall, engångsmatlåda i aluminium, stålband runt förpackningar (typ najtråd) samt folie till yoghurtburkar.
 • Metallskrot – Mindre metallföremål, exempelvis kontorsmaterial i metall, verktyg, värmeljushållare.
 • Pappersförpackningar – Förpackningar i pressat papper, exempelvis läkemedelsförpackningar, kassar, påsar, juice-, mjölk- och filmjölksförpackningar, omslagspapper, blompapper, pappersmuggar, vadderade papperskuvert, bruna uttjänta cirkulationskuvert.
 • Plast – Hårda och mjuka förpackningar, såsom plastpåsar, sträckfilm, tråg, matlådor, plastmuggar, tallrikar, plastlock till smöraskar, plastfickor, linjaler, brevkorgar, flaskor, dunkar, burkar. Lock och korkar skruvas av och läggs med. (Nu sorteras inte bara förpackningar utan även annan återvinningsbar plast.)
 • Riskavfallslådor – Ställs i avsedd nätbur.
 • Småelektronik – Mindre elektronikdelar såsom miniräknare, tidur, kablage.
 • Större elektronik – Datorer, skärmar, armaturer, labbinstrument. (Läggs i vagn som står innanför vita dörren mot vaktmästeriet, se skyltning till höger om återvinningsrummet.)
 • Tonerkassetter – Läggs i avsedd låda.
 • Wellpapp – All kartong med ”vågigt” mellanskikt.

Papperssortering

 • Kontorspapper, tidningar och tidskrifter: Stor, svart tunna på varje våning.
 • Kuvert, papper med tejp och Post It-lappar läggs i "Brännbart".

Inget ”kontaminerat” eller smittsamt får lämnas till återvinning.

Farligt avfall/smittförande

Gula lådor för farligt avfall, samt eventuella etiketter till dessa, kvitteras ut på vaktmästeriet i hus C11.

Vid avlämning i återvinningsstationen skall lådan vara märkt med antingen en UU-logga eller texten "UU" väl synligt, (lådor från Akademiska sjukhuset märks "AS"), samt ha en påskriven betaletikett påklistrad. Uppgifter på den som lämnat lådan måste finnas med, (telefonnummer och labb/avdelning).

Se till att utnyttja hela lådans kapacitet, upp till 10 kg, för att minska på antalet lådor och dess miljöpåverkan. Locket ska vara ordentligt fastsatt på lådan (gummihammare finns i avfallsrummet). 

I lådan läggs exempelvis:

 • Lösa spetsar (extra emballage tar dyrbar plats), plastpipetter, handskar, tomma små gastuber från fireboy, kanyler, skalpellblad och objektglas.
 • Biologiskt avfall såsom blodprover och småbiologiskt avfall såsom djurkroppar upp till ett marsvins storlek, organ- och vävnadsdelar.

Handskar kan också slängas i vanligt sopkärl, märkt "Handskar" som verksamheten själv hanterar och tömmer.

Kanyler och mindre vassa föremål läggs i kanylburkar. Burkarna finns att köpa i Sarstedtbutiken hus R3. När kanylburkarna är fulla placeras de i gul låda för farligt avfall.

Särskilt glas- och plastavfall

Glas- och plastförpackningar med någon av nedanstående märkning får INTE källsorteras, utan kastas i avsedd behållare i återvinningsstationen, kulvertplan hus C11.

    

Kemikalieavfall

Hämtning av kemavfall beställs från Ragn-Sells AB kundtjänst, tel. 0771 - 88 88 88. De sorterar, packar och etiketterar kemikalieavfallet. 

Vid kontakt, uppge att du ringer från Uppsala universitet och ange vårt kundnummer 403595. Meddela alltid intendent när hämtning beställs för en eventuell samordning.

Hämtning av kemavfall koordineras också av intendenten ca två till tre gånger per år.

För flytande kemavfall kan tömda, rengjorda glasflaskor användas. Långtidslagra inte lösningsmedel i plastdunkar eftersom plasten kan påverkas av innehållet. Dunkarna behöver inte packas i kartonger, märk bara upp dem med kemavfallsetikett, samt etikett enligt produktens märkning.

MIXA EJ olika typer av kemikalier i samma dunk.

Inget eldfängt, giftigt eller innehållande tungmetall får spolas ned i vasken. Se kommunens hemsida angående vad och hur mycket som får slängas i vasken.

För att minska mängden kemavfall ska du låta fenol och dylikt avdunsta i dragskåpet, samt neutralisera syror och baser i dragskåpet.

Radioaktivt avfall

Använd gul låda för farligt avfall med etikett. Radioaktivt avfall ställs i avsett rum i källaren hus C11 för avklingning och uppsamling. För frågor angående radioaktivitet, kontakta Vladimir Tolmachev, BMS, tel: 070 425 0782.

Övrig info fås från rumsansvarig.

Bakterie- och virusavfall

Använd gul låda för farligt avfall med etikett.

Info fås från rumsansvarig.

Blodbemängt avfall

Använd gul låda för farligt avfall med etikett.

Info fås från rumsansvarig.

SYBR®Safe DNA gelavfall                     

Använd gul låda för farligt avfall med etikett.

Info fås från rumsansvarig.

avfallshandbok

Medarbetarportalen finns en avfallshandbok som vi på Rudbeck följer.

Senast uppdaterad: 2022-03-14