IT-avdelningen vid Rudbecklaboratoriet

Verksamhetsnära IT-stöd

Universitetets IT-verksamhet är samlad i en avdelning, Universitetsgemensam IT (UIT).

UIT finns på alla universitetets campusområden. För kontakt kring IT-support, felanmälan, beställningar och frågor, kontakta oss på itsupport@uu.se eller via telefon, 018-471 44 00. 

UIT arbetar med gemensam ärendehantering för att se till att du får hjälp så snabbt som möjligt och fördelar frågor och arbete inom avdelningen.

Mer information om UIT finner du på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-03-10